Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
Kultura litreacka i nie tylko

Kultura litreacka i nie tylko

Blog o kulturze i rozrywce

Fraszki i rozrywka

W mojej prezentacji, postaram się ukazać Państwu, w jaki sposób twórcy bajek, fraszek i satyr piszą o naturze człowieka. Zanim przejdę do analizy tego zagadnienia pozwolę sobie na przytoczenie krótkich definicji wspomnianych utworów literackich.

Satyra jest gatunkiem wywodzącym się ze starożytności. Jej celem jest ośmieszanie i piętnowanie zjawisk , obyczajów bądź stosunków społecznych. Prezentuje świat poprzez komiczne wyolbrzymienie, ale nie proponuje żadnych rozwiązań pozytywnych. Cechą charakterystyczną satyry jest karykaturalne ukazanie postaci. Istotą owych utworów jest krytyczna postawa autora wobec rzeczywistości, ukazywanie jej w krzywym zwierciadle.

Kolejny gatunek – fraszka również wywodzi się ze starożytności. Jest to krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej posiadający puentę. Z kolei bajka to wierszowana alegoryczna opowieść o zwierzętach lub ludziach, niekiedy o roślinach czy przedmiotach, która służy do wypowiedzenia pewnej nauki moralnej o charakterze ogólnym i powszechnym, dotyczącej stosunków między ludźmi. Prawda ta wypowiadana jest bezpośrednio, zwykle jako pointa na końcu utworu. Jak więc widzimy są to zbliżone do siebie gatunki literackie. Pozwolę sobie nawet na postawienie tezy, iż za pomocą prostych historii wspomnanie gatunki literackie ukazują nam skomplikowaną prawdę o ludzkiej naturze, uwidaczniając najczęściej jej wady.

Powyższą tezę postaram się udowodnić na podstawie analizy kilku celowo wybranych utworów literackich.

Share this post

Repost 0